Declaració de béns i drets a l'estranger corresponent a 2013

El 31 de març acaba el termini per declarar tots els béns i drets que s'hagin tingut a l'estranger al llarg del 2013. Cal declarar no només els béns i drets dels quals s'era titular a 31-12-2013, sinó també aquells sobre els quals hagi cessat la titularitat a aquesta data.