La Generalitat permetrà als directors d'escola triar part de la plantilla

S'aprova un decret que dóna via lliure perquè les vacants siguin cobertes per interins, segons el seu perfil i no per l'antiguitat, com fins ara. 
La Generalitat va aprovar un decret que dóna més poder als directors d'escoles i instituts i que, de fet, els converteix en caps de personal dels seus centres. Amb la nova normativa, els directors podran decidir amb quin perfil de professor cobreixen les vacants que es generin -ja sigui per jubilació, malaltia, trasllat, etc. -. Tot i que aquests nomenaments mai podran suposar més del 50% de plantilla. La mesura afecta només als professors interins substituts, que suposen un terç del total del sistema educatiu, amb uns 64.000 docents.