ELECCIONS 25/05/2014 PARLAMENT EUROPEU

El proper diumenge 25 de maig es celebren Les Eleccions al de Parlament Europeu. Com pot afectar aquesta situació als seus treballadors?

Membres de mesa electoral: Si a algun dels seus empleats li ha tocat ser president o vocal d'una mesa electoral, o pot acreditar la seva condició d'interventor, té dret a un permís retribuït durant tot el dia de les eleccions (si aquest dia no gaudeix del seu descans setmanal). A més a més, té dret a una reducció de jornada retribuïda de cinc hores el dia immediatament posterior.

Apoderat: Si el seu empleat acredita que és apoderat, té dret a un permís retribuït durant el dia de la votació (si aquest dia no gaudeix del seu descans setmanal).

Dret de vot: Si la seva empresa obre diumenge i els seus empleats han de treballar el dia de les eleccions, aquests tenen dret a un permís retribuït de fins a quatre hores per poder anar a votar (en aquest cas són les comunitats autònomes les que fixen la durada d'aquest permís ). En cas de treballadors a temps parcial, el permís es redueix de forma proporcional a la seva jornada.