S'aprova la unificació de @economistescat i @_empresistes

Us fem coneixedors de la nota de premsa enviada pel nostre col·legi (Col·legi de Titultas Mercantils i Empresarials de Catalunya) respecte a la fusió amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya.
____________________________________________________________

El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la unificació del Col·legi d’Economistes de Catalunya i del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i els Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

El nou col·legi resultant de la unificació, manté el nom de Col·legi d’Economistes de Catalunya, i constituirà un referent en els camps de l’economia i l’empresa, reforçant amb la unificació els segments de la fiscalitat, concursal, auditoria de comptes, comptabilitat i pimes.

El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya té més de 8.000 col·legiats i 900 societats de professionals, implantats a tot el territori català, de manera que es converteix en una de les corporacions professionals més importants de Catalunya.

El Parlament de Catalunya ha aprovat en el Ple del 25 de juny de 2014, per unanimitat, el projecte de llei de fusió dels col·legis professionals que permet la unificació del Col·legi d’Economistes de Catalunya i els col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. El nou Col·legi unificat, que mantindrà el nom de Col·legi d’Economistes de Catalunya, estarà integrat per més de 8.000 col·legiats i 900 societats de professionals, implantats a tot el territori català, de manera que esdevé una de les corporacions professionals més importants de Catalunya en l’àmbit de l’economia i l’empresa.

La unificació és fruit de la necessitat d’adaptar les cinc corporacions al nou marc legal derivat de la darrera reforma dels estudis universitaris, als canvis legislatius sobre col·legis professionals contemplats en la futura llei de Serveis i Col·legis Professionals i a la voluntat de donar millors serveis al conjunt de la societat i als col·legiats. A més la constatació que existeix similitud en gran part de les activitats i serveis que els respectius col·legis ofereixen als seus membres, en els segments d’assessoria fiscal, auditoria de comptes, comptabilitat i administració concursal, és un altre dels motius que aconsellaven el procés de fusió.

Avantatges de la unificació
  • El nou Col·legi d’Economistes aprofitarà el millor de les cinc corporacions originàries per convertir-se en referent indiscutible en els camps de l’economia, de la fiscalitat, de concursal, d’auditoria de comptes, i de comptabilitat i pimes.
  • El procés comportarà una millora substancial per a les professions unificades i els seus col·legiats donat que esdevindrà una de les corporacions professionals més importants de Catalunya en l’àmbit de l’economia i l’empresa. Aglutinarà totes les especialitats i estudis que estiguin relacionats amb aquests àmbits, tindrà un posicionament més fort en la societat catalana, suposarà una millora en l’eficiència dels serveis i comportarà la creació d’importants sinèrgies per a les dues professions.
  • Els àmbits d’actuació seran tant l’economia general com l’economia d’empresa en els àmbits de la comptabilitat, l’auditoria, l’administració concursal i la fiscalitat de les empreses i organitzacions públiques.
  • El nou Col·legi apostarà per una millora contínua de les competències i habilitats professionals de les empreses i particulars i per aquest motiu disposarà d’un programa formatiu de més de 400 activitats anuals entre cursos, seminaris i sessions de treball, per al qual es calcula que hi passin més de 18.000 professionals. Igualment oferirà serveis i establirà convenis que els ajudin a ser més competitius.
  • La corporació resultant de la unificació restarà oberta a la societat, mantenint i augmentant les relacions, els contactes institucionals i les col•laboracions existents de les cinc corporacions professionals i participant en tots els debats significatius i importants en relació a l’economia i a l’empresa, aportant la seva opinió objectiva i qualificada.
  • Disposarà de seus col·legials a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, des d’on s’aproximarà els serveis a tots els col•legiats, independentment del seu lloc de residència.
  • La plantilla de personal del Col·legi unificat integrarà la totalitat de les persones al servei de les corporacions unificades.