A només tres mesos perquè les empreses utilitzin obligatòriament el sistema CRET @

A partir d'octubre, les empreses treballaran de forma interactiva amb la Seguretat Social, amb el model de facturació directa de la TGSS denominat CRET @.