Així s'aplica la nova fiscalitat en els casos de dació en pagament

L'exempció només regeix per a l'habitatge habitual 
Resultava un contrasentit que un contribuent que hagi perdut el seu habitatge per impagament registrés en termes fiscals un guany patrimonial. Per això, l'Executiu va incloure en el reial decret llei aprovat el passat 4 de juliol una exempció tributària en els supòsits de dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials.