Correus Electrònics d'Alt Risc en l'Entorn Laboral

Els tribunals estudien casos en què l'ús del correu electrònic corporatiu entre persones internes i externes de l'empresa ha pogut posar en dificultats als treballadors o fins i tot a la pròpia companyia. 
L'ús del correu electrònic corporatiu en les empreses pot jugar males passades. No és estrany veure com aquest tipus de correspondència, pretesament privada, acaba veient la llum donant a conèixer detalls de trames de corrupció o qüestions més escabroses de la vida personal de coneguts personatges públics.