El Govern s'obliga a crear la finestreta única al 2016

El 75% dels negocis podran arrencar amb una mera declaració responsable o una comunicació prèvia 
El Govern de la Generalitat s'obligarà per llei a posar en marxa abans de dos anys la finestreta única empresarial a Catalunya, un termini que s'ampliarà a cinc anys per als municipis de menys de 50.000 habitants.