La manca d'inscripció en el corresponent registre autonòmic de parelles de fet determina el rebuig de la pensió de viduïtat

La Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha mantingut la decisió d'un jutjat de rebutjar la concessió de la pensió de viduïtat sol·licitada per una dona que havia conviscut amb el difunt des de 1964 i amb el qual havia tingut sis fills, perquè no estava inscrita com a parella de fet en cap registre específic.