Festes Laborals per l'any 2014 Estat Espanyol

El passat dia 24/10/2014 es va publicar en el BOE la Resolució de 17 d'octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, per la que es publica la relació de festes laborals per l'any 2015.