Hisenda exigirà informació de factures i tiquets en temps real

Les pimes podran acollir-se al nou sistema, que no serà obligatori per a elles 
L'IVA és un tribut en principi neutral per a les empreses i que recau sobre el consumidor final. No obstant això, també és amb diferència l'impost que més burocràcia i maldecaps genera en les companyies que, d'alguna manera, actuen com recaptadors d'Hisenda