L'#AEAT estableix un servei de cita prèvia per atenció als contribuents

Al lloc web de l'Agencia Espanyola de Administración Tributària ha aparegut la notícia que es posava en marxa un sistema de cita prèvia, que segons ells: Millorà i agilitzarà la tramitació

La sol·licitud de cita es podrà realitzar a través de la pàgina web de l'Agència o al telèfon 901 200 351
En una primera fase, fins a gener de 2015, ja s'oferiran amb cita prèvia serveis com els d'informació general, ajornaments i campanyes periòdiques de comprovació
La generalització del sistema de cita prèvia, ja tradicional en Campanya de Renda, permetrà diàriament adequar l'atenció al públic a la demanda dels contribuents

Com funciona?
El contribuent que vulgui obtenir la seva cita prèvia podrà fer-ho per a tots els tràmits per internet. També es podrà sol·licitar cita per telèfon, amb l'excepció de les gestions relacionades amb actuacions de control que no afectin l'IRPF, que s'hauran de sol·licitar per internet.

El contribuent que opti per la sol·licitud de cita a través del web de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) trobarà un accés específic per a la cita prèvia a la pàgina inicial. El següent pas dependrà de si el contribuent ha rebut alguna notificació de l'Agència i desitgi ser atès en oficina. En tal cas, en la notificació figurarà un Codi Segur de Verificació (CSV) que el contribuent haurà de consignar, juntament amb les seves dades personals, abans de seleccionar el dia, hora i lloc d'entre els disponibles per a la seva cita.

En la resta de supòsits, els relacionats amb informació i assistència, fonamentalment, el contribuent accedirà a una llista desplegable de serveis i seleccionarà el que s'adapti a les seves necessitats. En cap cas no serà necessari comptar amb certificat electrònic, PIN 24 hores o un altre sistema de registre previ per sol·licitar la cita prèvia.

Principals serveis que es deixaran amb cita prèvia
Des d'ara i fins a final d'any:
 • Informació
 • Censos
 • Mòduls
 • Certificats
 • Comprovacions periòdiques d'IRPF, IVA i Societats
 • Ajornaments, embargaments i altres tràmits de l'àrea de Recaptació
A partir de 2015:
 • Tots els anteriors i resta de serveis de Gestió Tributària com a:
 • Declaracions informatives
 • Sancions i recàrrecs
 • Recursos relacionats amb actuacions de l'àrea de Gestió
Serveis sense cita prèvia:
 • Registre general i recepció de declaracions
 • PIN24H
 • Notificacions