El càstig fiscal a la venda d'habitatge en l'IRPF es manté (amb matisos)

Se suprimeixen, com estava previst, els coeficients d'actualització i es limiten els d'abatiment
L'actual IRPF contempla dos beneficis fiscals per a aquells que venen un habitatge i aconsegueixen una plusvàlua. En primer lloc, tots els contribuents sense excepció tenen dret a corregir el benefici obtingut pels coeficients d'actualització que cada any es publiquen en els Pressupostos.