L'IVA no entra en el càlcul de la indemnització per acomiadament

El Tribunal Suprem acaba de pronunciar-se sobre com s'ha de calcular la indemnització per acomiadament improcedent en cas que, de manera anòmala, el vincle que hi hagi entre les parts s'entaulés com administratiu en lloc de laboral.