Madrid fixa el tipus màxim de l'IRPF en el 44,5%, el més baix d'Espanya

Les diferències fiscals entre autonomies s'amplien
L'impost sobre la renda és un tribut que està cedit al 50% a les comunitats autònomes. La reforma fiscal que encara la recta final del tràmit parlamentari, inclou una rebaixa de tipus per a la part estatal de l'impost, que les comunitats poden o no replicar. La majoria ha optat per adaptar-se en major o menor mesura a la nova estructura estatal.