Quant pagarà per IRPF el 2015 i quant pagaria en una altra comunitat

Les diferències s'aguditzen per a tots els nivells de renda
Si un assalariat pogués escollir la seva residència fiscal l'any que ve, el més probable és que optés per Madrid, Cantàbria, Aragó o alguna de les dues Castelles. Són les cinc comunitats on, amb independència del nivell de renda, la quota a pagar per IRPF en 2015 sempre se situa per sota de la mitjana.