Canvis % de Retencions #ReformaFiscal2015 #IRPF

Recordem que amb el Reial Decret 1003/2014 de 5 de desembre i Llei 26/2014 del 27 de novembre es modifiquen els % de retencions, i que entren en vigor aquest 1/01/2015.


TAULA % DE RETENCIONS
CONCEPTE
%
2014
%
2015
%
2016
Retenció professionals de manera general
21%
19%
18%
Retenció professionals amb Rendiments íntegres < 15.000,00 € exercici anterior
15%
15%
15%
Retenció professionals que iniciïn l’activitat per primera vegada i els dos exercicis següents
9%
9%
9%
Retenció Administradors
42%
37%
35%
Retenció Administradors per empreses on la Xifra de Negocis < 100.000,00 €
42%
20%
19%
Cursos, conferències, col·loquis ...
21%
19%
18%
Rendiments de capital mobiliari (Interessos, dividends…)
21%
20%
19%
Endarreriments exercicis anteriors
Escala
15%
15%
Rendiments de capital immobiliari (lloguers)
21%
20%
19%


TAULA DE RETENCIONS DEL TREBALL 2015
Base per calcular el tipus de retenció
Fins a Euros
Quota de retenció

Euros
Resta de base per calcular el tipus de retenció
Fins a Euros
Tipus aplicable

Percentatge
0,00
0
12.450,00
20
12.450,00
2.490,00
7.750,00
25
20.200,00
4.427,50
15.000,00
31
35.200,00
8.705,50
24.800,00
39
60.000,00
18.845,50
En endavant
47

TAULA DE RETENCIONS DEL TREBALL 2016
Base per calcular el tipus de retenció
Fins a Euros
Quota de retenció

Euros
Resta de base per calcular el tipus de retenció
Fins a Euros
Tipus aplicable

Percentatge
0,00
0
12.450,00
19
12.450,00
2.365,50
7.750,00
24
20.200,00
4.225,50
15.000,00
30
35.200,00
8.725,50
24.800,00
37
60.000,00
17.901,50
En endavant
45