Com demanar la nova ajuda mensual per a les famílies

Es podran sol·licitar a Hisenda a partir del 7 de gener
Amb l'entrada en vigor de la reforma fiscal, els contribuents amb càrregues familiars podran sol·licitar les ajudes del nou IRPF i, a més de canviar les quanties, aquestes ajudes es podran cobrar de forma mensual. Aquests ajuts estan destinats a famílies nombroses o amb fills o ascendents amb discapacitat.