El Govern manté per al 2015 la rebaixa del 5% de la tributació per mòduls per a pimes i autònoms

El Ministeri d'Hisenda mantindrà la rebaixa del 5% del rendiment net de mòduls en 2015.
Aquesta rebaixa es ve aplicant des de 2009, per a aquells autònoms i pimes que declaren pel mètode d'estimació objectiva, com a conseqüència dels acords adoptats en la Mesa del Treball Autònom i causa del descens de l'activitat econòmica derivada de la crisi, segons l'Ordre publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).