Salari Mínim Interprofessional 2015 #SMI2015

Ja ha sortit publicat el SMI pel 2015. Queda fixat en 21,62 euros/dia o 648,60 euros/mes.