Es podran fer pagaments telemàtics a l' #ATC.cat

A partir de demà ja es podran fer pagaments telemàtics, amb el codi NRC, de les liquidacions practicades per l'Agència Tributària de Catalunya.

Només podem dir BRAVO!!