NOTA COJUNTURA ECONÒMICA 01/15 #Gencat

Nota de Conjuntura Econòmica

S'ha publicat el número 83 de Nota de Conjuntura Econòmica (gener de 2015)

Nota de Conjuntura Econòmica és una publicació trimestral sobre l'evolució de les principals magnituds de l'economia catalana.
Consta de vuit capítols, en els quals es tracten els temes següents:
- l'evolució de l'activitat econòmica a Catalunya i al seu entorn de referència,
- el sector exterior,
- el mercat de treball,
- l'evolució dels preus i dels salaris,
- el sector financer i
- el sector públic.