Hisenda farà servir programes 'espia' per a demanar dades en xarxes socials

L'Agència Tributària rastrejarà internet per engrossir els seus fitxers
Tota informació és susceptible de ser d'utilitat per a l'Agència Tributària. I, en aquest sentit, internet i les xarxes socials en particular representen una inesgotable font de dades que Hisenda ja utilitza i que explotarà de manera més intensa en els propers mesos. Al llarg d'aquest any, el fisc començarà a utilitzar programes informàtics que són capaços de processar, seleccionar i recollir informació que es troba a les xarxes socials i a internet. Hisenda ampliarà així els seus fitxers amb, per exemple, els contactes i relacions online dels obligats tributaris.