El Govern surt a la caça de contractes temporals sense causa

Llei de reforma de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
El Consell de Ministres ha abordat aquest divendres l'informe sobre l'avantprojecte de Llei de reforma de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que, entre altres qüestions, preveu estendre la capacitat de controlar la causalitat dels contractes temporals, el treball il·legal de menors i la prevenció de riscos laborals, dels 964 inspectors de treball als 836 subinspectors.

D'aquesta manera, el Ministeri d'Ocupació redobla esforços i espera, un salt exponencial en la transformació de contractes temporals en indefinits.

Aquest avantprojecte de Llei ve a modernitzar l'antiga Llei ordenadora del sistema d'inspecció, que data de 1997 i que, segons fonts d'Ocupació, havia d'adaptar a la nova realitat del mercat de treball, en què han proliferat noves formes d'irregularitat relacionades amb la contractació.

A més, la llei requeria passar d'un sistema de col·laboració entre les diferents administracions a un altre de compartit i de participació, en què els criteris d'inspecció siguin els mateixos en tots els territoris i més tinguin veu els agents socials.

En aquest mateix sentit, el Govern ja va introduir canvis legals en 2013 perquè els treballadors a temps parcial registressin diàriament les hores realitzades en jornada i les complementàries. D'aquesta manera, preveu que les empreses comptin amb un registre que inclogui aquesta informació, que podrà ser sol·licitat per un inspector de treball per verificar si no es tracta de treballs a temps complet encoberts. De moment, el 2014 es van incrementar les inspeccions a aquest àmbit en un 127% respecte a l'any anterior, fins a les més de 14.400.

D'altra banda, en aquesta altra vessant d'involucrar en la lluita contra el frau a nous àmbits, la reforma introdueix la possibilitat de signar acords de col·laboració amb les forces de seguretat de l'Estat i altres instàncies com la inspecció de Sanitat, perquè puguin aportar informació a la Inspecció de Treball si compten amb evidències de frau a partir de l'acompliment ordinari de la seva activitat.

En aquesta voluntat d'augmentar la participació ciutadana en la lluita contra l'ocupació irregular, Ocupació ja va obrir el 2014 la bústia del frau, per demanar avisos de ciutadans que alertaven de casos de frau en l'ocupació. El resultat ha estat bo, segons Ocupació, ja que s'ha aconseguit realitzar 15.200 inspeccions i aflorar uns 3.000 llocs de treball irregulars.