Està la seva empresa preparada per a complir la normativa sobre al·lèrgens?

Les empreses del sector de l'hostaleria i alimentació estan obligades per llei a informar sobre la presència d’al·lèrgens als productes que ofereixen als consumidors. 

El passat mes de desembre va entrar en vigor el Reglament UE 1169/2011 i al març s'ha publicat el Reial Decret 126/2015 sobre informació alimentària, que afecta a l'etiquetatge d'aliments envasats i als menús de restaurants, entre d'altres.