Hisenda investiga els comptes habitatge de la bombolla immobiliària

L'Agència Tributària assenyala que té fins al 30 de juny per autoliquidar comptes 2004, 2005 i 2006
Hisenda ha iniciat la comprovació de contribuents que van obrir comptes habitatge durant el 2004, 2005 i 2006, en ple boom immobiliari. Els comptes habitatge van ser un incentiu fiscal que va estar vigent a Espanya fins 2013. Va permetre als contribuents obrir un compte al banc amb la finalitat d'estalviar per adquirir una casa. Les aportacions realitzades tenien dret a una deducció del 15% en l'IRPF amb la condició que compressin la que seria la seva residència habitual durant els quatre anys següents a l'obertura del dipòsit. Si cancel·laven aquest dipòsit, utilitzaven els diners per a un altre fi o no adquirien finalment la casa, havien de retornar l'import deduït amb interessos de demora en la següent declaració de la renda.