La declaració de la renda sobre el 2015 sortirà a pagar per més catalans

La declaració sortirà positiva per salaris entre 16.000 i 30.000 euros anuals
Als catalans amb rendes salarials brutes entre 16.000 i 30.000 euros, la declaració sobre el 2015 (que es presentarà el 2016) li sortirà a pagar una quantitat de fins a 63 euros (per als mileuristes l'impost serà nul).