La residència sí que importa perquè la factura fiscal sigui més o menys

Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i Foral 2015
"Jo visc a Astúries, on paguem un dels tipus més alts d'Espanya, i tothom vol anar a morir-se a Madrid". Amb aquesta frase, Jesús Sanmartín, president del Registre d'Economistes d'Assessors Fiscals (Reaf), va subratllar ahir l'avantatge que ofereix Madrid per als contribuents que resideixin en el seu territori enfront del de la resta de les 16 comunitats autònomes. Una cursa per abaixar els impostos, fer-los desaparèixer o bonificar-los al 100% que ha portat a la resta de regions a acusar Madrid de ser un paradís fiscal.