Les famílies monoparentals amb 2 fills poden demanar des de dilluns la nova ajuda

Nous ajuts a famílies de 100 euros al mes
Les famílies monoparentals amb almenys dos fills i els pensionistes o aturats amb prestació per desocupació que tinguin al seu càrrec una família nombrosa o persones amb discapacitat seran també beneficiaris de la deducció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que incorpora la reforma fiscal. A partir de demà, dilluns, es podrà sol·licitar a l'Agència Tributària el cobrament per avançat mes a mes d'aquesta deducció.