Sis de cada deu empresaris preveu augmentar la seva plantilla aquest any

Hays detecta que només un terç dels empleats percep una millora
El 2013 un 56% de les empreses va haver de realitzar acomiadaments, mentre que aquest percentatge es va reduir al 46% el 2014. Aquesta va ser una de les principals conseqüències de la millora que perceben les empreses respecte a la seva relació amb el mercat de treball.