Noves vies per recórrer les paral·leles d'Hisenda

El TEAC limita els processos de verificació de dades
Amb les campanyes de renda també es posa en marxa la maquinària de comprovació d'Hisenda i les temudes paral·leles, és a dir, liquidacions alternatives que elabora l'Agència Tributària en detectar errors, omissions o fraus en les declaracions fiscals. Hi ha diversos processos reglats perquè l'Agència Tributària comprovi als contribuents. Un dels més habituals, almenys fins ara, era el procediment de verificació de dades, que suposa el mecanisme de control més bàsic que contempla la legislació tributària.