Ajuda per a autònoms sense atur ni prestació

Els autònoms afectats podran accedir a ajudes per un import de 425 euros mensuals durant sis mesos
Són molts els autònoms que per la conjuntura de crisi o altres motius s'han vist obligats a posar punt final a la seva activitat. Una situació que en molts casos s'ha allargat en el temps, i ha suposat que aquests professionals no puguin accedir a prestacions o atur, tal com li pot ocórrer a un treballador per compte aliena. En aquestes situacions, l'Executiu té aprovats un seguit de criteris perquè els autònoms que es trobin en aquestes situacions puguin accedir a una sèrie d'ajudes, els quals poden arribar a percebre una prestació no contributiva de 425 euros mensuals durant un màxim de sis mesos.