Subvencions per a implantar plans d'igualtat

En la Resolució del 17 d'abril de 2015, s'han aprovat una sèrie de subvencions destinades a aquelles empreses d'entre 30 i 250 treballadors que, per primera vegada, elaborin i implantin plans d'igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes. 

La quantitat de la subvenció vindrà determinada per l'import total, sense incloure l'IVA, de les despeses derivades de l'elaboració i la implantació del pla d'igualtat, amb un màxim de 10.000 euros.

La sol·licitud de la subvenció es pot presentar fins al proper 15 maig 2015.