ES CREA EL SEGELL DE PIMES INNOVADORES

Ahir 11/06/2015, es va publicar l'Ordre ECC/1087/2015 per la que es regula l'obtenció del segell de Petita i Mitjana Empresa Innovadora i es crea el Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora.

Amb la creació d'aquest segell, el Ministeri d'Economia i Competitivat pretén donar un valor afegit a aquestes empreses, afavorir la seva identificació, i en cas que es portin a terme polítiques específiques, ajudar a la seva formulació.

En aquesta ordre es crea i es regula el funcionament del Registre de PIMES innovadores, que és de caràcter gratuït i facilitaria l'accés a la contractació pública.

Les empreses inscrites en aquest registre, podran:

  1. Exposar en els seus domicilis i locals el distintiu concedit a l'empresa
  2. Utilitzar el distintivo en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios, sujeto a la plena observancia de la normativa aplicable, en particular, en materia de publicidad. 
  3. Compatibilitzar els beneficis fiscals i bonificacions en les quotes de la Seguretat Social regulats en l'article 6 del Reial decret 475/2014
 L'entrada en vigor és el 12/06/2015