RENDA I PATRIMONI 2014 #Impostos

Ja entrem a la recta final de la campanya de Renda i Patrimoni de l'exercici 2014 i volíem recordar-vos que el dia 30/06 finalitza el termini de presentació.

Però recordem que per poder-les domiciliar, cal fer-ho abans del dia 25/06.
Aquí us deixem una llista amb la documentació necessària per tal de poder-les confeccionar.

CAMPANYA DE RENDA i PATRIMONI 2014
 • DNI de tots els membres.
 • Fotocòpia DNI dels fills majors de 15 anys.
 • Dades fiscals / esborrany facilitat per l’Agència Tributària o la Referència que els enviaran al mòbil.
 • Certificat d’ingressos i retencions d’empresa (totes les empreses on s’hagi treballat), INEM, Pensions de la Seguretat social, Maternitat - Paternitat, baixes IT, Capitalització autònoms i en cas d’acomiadament la liquidació emesa per l’empresa, i qualsevol altre ingrés que s'hagi obtingut vostè com a titular o algun dels membres de la unitat familiar.
 • Certificat d’Ingressos i Retencions de tots els comptes bancaris on consti com a titular vostè i tots els membres de la unitat familiar.
 • En cas de minusvalideses certificat oficial de la generalitat.
 • Certificat d’aportacions a plans de pensions.
 • Certificats de donacions a entitats sense ànim de lucre.
 • Certificat de dividends d’Accions / Participacions, Compra – venda d’accions, Rescat d’Assegurances de Vida, Vendes de fons d’Inversió.
 • En cas de deducció per adquisició d’habitatge habitual, escriptures de compra - venda, número d’hipoteca i data de constitució i Certificat d’interessos de l’hipoteca i en cas de canvi d'hipoteca, tota la documentació del canvi i import pendent a la data de cancel·lació. Recordem que les compres realitzades a partir de l’01/01/2013 no desgraven.
 • Certificat d’ingressos per arrendaments de locals / pisos, despeses relacionades amb aquest lloguers, incloses hipoteques per adquisició (IBI, comunitat, assegurances), certificat del llogater en cas que sigui menor de 30 anys i tingui un salari superior a l’IPREM, i en cas que el lloguer sigui anterior al 01/01/2011 el llogater por tenir menys de 35 anys.
 • Certificats de subvencions / ajudes rebudes (Generalitat i Estat)
 • Certificats de premis rebuts.
 • En cas de Compra – Venda d’immobles, necessitem les escriptures de compra, les de venda i les totes les despeses relacionades, tant amb la compra com amb la venda; també factures de millora de l’immoble antic i totes les declaracions de renda d'exercicis anteriors en les que s'hagin deduït la hipoteca; i les declaracions de renda on s’hagi desgrabat la hipoteca. Certificat empadronament per comprovar que ha estat la seva residència durant tres anys.
 • En cas de ser arrendatari, tots els rebuts de lloguer de l’any i la Referència cadastral de l’Immoble arrendat.