NOU AJORNAMENT DE LA POSSIBILITAT DE REALITZAR L'ACTIVITAT AUTÒNOMA A TEMPS PARCIAL

Fins el 01/01/2017 queda ajornada l'entrada en vigor de la possibilitat de realitzar l'activitat autònoma a temps parcial i de les seves regles específiques de Seguretat Social (Ll 27/2011 disp.final 12a 1d redacc Llei 48/2015 disp final 14a BOE 30-10-2015)

La modificació de l'Estatut de Treball Autònom, que s'ha dut a terme per la reforma de la Seguretat Social de 2011, consistent en la possibilitat de realitzar l'activitat autònoma a temps parcial i en la corresponent adaptació de les normes de la Seguretat Social (Ll 20/2007 art 1.1,24,25 i disp.ad.2a.1 redac.L 27/2011 disp.final 10ª), tenia prevista la seva entrada en vigor el 01/01/2013. Les successives LLPG han anat endarrerint l'entrada en vigor d'aquesta possibilitat. El mateix fa la Llei de Pressupostos Generals pel 2016, la qual demora l'entrada en vigor d'aquesta modificació al 01/01/2017.

Font: El Derecho