Agència Tributària de Catalunya - Impresos autoliquidació #e-tributs

A partir del proper 1 de febrer del 2016, l’Agència Tributària de Catalunya deixarà de vendre formularis d’autoliquidació impresos en paper a totes les seves oficines.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el procés de desplegament de l’administració electrònica, que ha derivat en la reducció de la demanda d’aquests models, i comportarà una reducció de la despesa, tant per a l’Administració com per al contribuent.

A partir d’aquesta data, es podran obtenir aquests impresos a través del web de l’Agència, mitjançant els programes d’ajuda i els formularis autoemplenables en format PDF o utilitzant el servei de cita prèvia que ofereix l’ATC únicament a particulars, per a la seva tramitació ja sigui presencial o telemàtica.