El Ministeri de Justícia llança LexNET APP, una aplicació mòbil per a LexNET
Continuant amb el seu propòsit de posar a disposició de professionals i administracions tots els mitjans necessaris per a la implantació de l'obligació legal que a partir l'1 de gener de 2016 els comunicacions entre professionals i l'Administració de justícia han de ser electròniques, el Ministeri de Justícia ha desenvolupat l'aplicació LexNETAPP, una versió mòbil de LexNet.