La Comissió Europea adopta noves normes per facilitar l'intercanvi d'informació fiscal entre els estats membres, a partir de l'1 gener 2016

La Comissió Europea ha adoptat avui noves normes per facilitar a les autoritats fiscals dels estats membres de la UE l'intercanvi d'informació financera, de manera que puguin garantir la plena transparència fiscal i la cooperació.