El 81% de les empreses no compleixen la Llei de Discapacitat

Un informe de Leialta revela que el desconeixement és la principal raó
La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid (Lismi), tenia com un dels seus principals objectius impulsar i fomentar la integració laboral de persones amb discapacitat. I va establir per això que les empreses, tant públiques com privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors havien de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%. Una obligació que es va facilitar posteriorment amb l'aprovació del Reial Decret 27/2000, de 14 de gener, que va recollir les anomenades mesures alternatives de compliment.