REGULACIÓ DE LA DECLARACIÓ ÚNICA AGRÀRIA PEL 2016

ORDRE ARP/12/2016, de 27 de gener, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2016. 
Clicar per visualitzar