EL TEAC REFORÇA LES EXIGÈNCIES DE MOTIVACIÓ DE LES SANCIONS TRIBUTÀRIES

No són vàlides les fórmules genèriques i estereotipades
El TEAC ha dictat una resolució de data 18 de febrer de 2016 (resolució nombre 07036/2015/00/00), per la qual unifica criteris sobre la necessitat de motivació de les disposicions sancionadores tributàries i els requisits exigibles per a considerar complerta aquesta obligació.
NOTÍCIAS JURÍDICAS, Llegeixi la notícia completa AQUÍ