LA JUSTÍCIA EUROPEA POSA LÍMITS ALS REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ

Després de sis anys d'intens debat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sembla haver posat fi a una dubtosa praxi de les autoritats en l'àmbit de les investigacions de competència.
Com és ben sabut, les autoritats de competència no poden realitzar inspeccions ni requeriments d'informació que siguin "fishing expeditions" per veure si troben o no algun indici d'infracció. Només estan facultades per demanar informació que els permeti verificar indicis d'infracció prèviament trobats.