Les societats professionals d'advocats no tributen per l'IS sinó pel Règim d'Atribució de Rendes de l'IRPF

Segons la Consulta Vinculant V0351-16, de 3 Març, de la Direcció general deTributs, les societats civils que desenvolupen una activitat de caràcter professional i estan inscrites com a tals, com les d'advocats, estan excloses de l'àmbit mercantil, en estar sotmesa a la Llei 2/2007, de Societats professionals.
NOTICIAS JURIDICAS, Llegeixi la notícia completa AQUÍ