PLA MUNICIPAL FOMENT OCUPACIÓ / AUTOOCUPACIÓ #premiadedalt

L'Ajuntament de Premià de Dalt ha publicat la 3a convocatòria del Pla Municipal al Foment d'Ocupació i Autoocupació on s'atorguen subvencions a empreses, entitats i autònoms que contractin a persones en situació d'atur i subvencions amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria local a persones en situació d'atur. Per a més informació podeu contactar amb:

Servei Municipal d'Ocupació i Promoció Econòmica
Plaça del Mil.lenari, 5
08338 Premià de Dalt

Enllaç a la informació: http://www.premiadedalt.cat/ARXIUS/2016/SEUELECTRONICA/CONVOCATORIASUBVENCIONS/PLA3000/FOLLETOPLA3000sencer.pdf