Rescatar el Pla de Pensions no impedirà cobrar l'atur

El Tribunal Suprem canvia d'opinió
El Tribunal Suprem ha establert una nova doctrina segons la qual rescatar el pla de pensions després de quedar en situació de desocupació no ha de privar de cobrar el subsidi de l'atur, perquè només es comptarien si escau com a ingrés les plusvàlues obtingudes de l'estalvi citat.