L'Agència Tributària #AEAT, avisarà per SMS o e-mail de les notificacions a aquelles persones que es subscriguin al servei

L'Agència Española de l'Administració Tributària ha posat en marxa un servei en el qual, si la persona o l'entitat s'hi subscriu, podrà rebre un avís via e-mail o sms de que ha rebut una notificació.
En el cas de les entitats que ja estiguin donades d'alta en el servei del 060, això podrà donar duplicitat en els avisos.

L'avís en cap cas substitueix la notificació, pel que només es rebrà un missatge com: "La Agencia Tributaria ha emitido una notificación dirigida al NIF XXX”

Per més informció podeu consultat el Web de l'AEAT


Per donar-vos d'alta, ho podeu fer en aquest link