CATALUNYA, AL CAPDAVANT EN PES DEL TREBALL AUTÒNOM A EUROPA

Des del 2011, el pes del treball autònom a Catalunya no ha parat de créixer, fins a suposar el 17,2% de l’ocupació total, amb 530.547 persones. Amb aquesta evolució s’ha situat entre els primers llocs europeus, només superada per Grècia, Portugal, Itàlia o Polònia. La mitjana de la Unió Europea (UE) és del 15% i hi ha països que es tenen com a referents, com ara Dinamarca (8,3%), Alemanya (10,3%) o Suècia (10%), que estan molt per sota. La mitjana comparable extreta de l’enquesta de població activa (EPA) situa en el 16,8% la proporció del treball autònom sobre el total a Catalunya i per a Espanya és la mateixa.