Entra en vigor el Permís de Paternitat de 4 setmanes

A partir de l'01/01/2017, el permís de paternitat serà de 4 setmanes seguides.

La llei que regula aquest permís és la Llei 9/2009 del 6 d'octubre d'ampliació de la duració del permís de paternitat en el cas de naixement, adopció i acollida. Aquesta s'ha anat posposant durant aquest any, però segons ha informat el portaveu del Govern, aquest any ja no es posposarà.

Per beneficiar-se d'aquest permís els beneficiaris han:

  • D'estar afiliats i en alta o en situació assimilada en algún règim de la Seguretat Social
  • Tenir cobert un període mínim de cotització de 180 dies en el període dels 7 anys inmediatament anterior, o 360 durant tota la vida laboral.