MULTES A LES EMPRESES QUE NO REGISTRIN LA JORNADA A DIARI

L'Estatut dels Treballadors en el seu article 35.5 obliga les empreses a registrar la jornada dia a dia però només per als empleats a temps complet i, el més important, "a efectes del còmput d'hores extres". Per això, fins fa poc, si el treballador no feia hores extraordinàries, l'empresa no estava obligada a computar la jornada diària de dit treballador. La Inspecció de Treball ha intensificat el control sobre les hores extres i el registre de jornada en les empreses. Les infraccions suposen multes que van de 60-187.515 euros. No obstant, en l'últim any s'han produït tres sentències de l'Audiència Nacional -del 4 desembre 2015 (cas Bankia); del 19 de febrer de 2016 (cas NCG Banco) i del 5 de maig de 2016 (cas Banc Sabadell) - que indiquen que les empreses estan obligades a registrar la jornada diària dels seus treballadors sempre, encara que no es facin hores extraordinàries.